24. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 19.02. 2009 (Portál hlavního města Prahy)