27. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 28.5.2009 (Portál hlavního města Prahy)