29. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 17.9.2009 (Portál hlavního města Prahy)