2. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 21.12.2006 (Portál hlavního města Prahy)