32. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 17. 12. 2009 (Portál hlavního města Prahy)