36. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 12.4.2010 (Portál hlavního města Prahy)