10. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 3.-4.11.2011 (Portál hlavního města Prahy)