11. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 24.11.2011 (Portál hlavního města Prahy)