12. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 15.12.2011 (Portál hlavního města Prahy)