20. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 25.10.2012 (Portál hlavního města Prahy)