24. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 28.2.2013 (Portál hlavního města Prahy)