26. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 25.4.2013 (Portál hlavního města Prahy)