31. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 19.9.2013 (Portál hlavního města Prahy)