34. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 23.1.2014 (Portál hlavního města Prahy)