3. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 20.1.2011 (Portál hlavního města Prahy)