40. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 19.6.2014 (Portál hlavního města Prahy)