41. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 11.9.2014 (Portál hlavního města Prahy)