9. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 15.9. 2011 (Portál hlavního města Prahy)