10. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 26.11.2015 - 3. část (Portál hlavního města Prahy)