10. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 22.10.2015 - 1. část (Portál hlavního města Prahy)