11. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 26.11.2015 (Portál hlavního města Prahy)