1. mimořádné zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 14.4.2015 (Portál hlavního města Prahy)