20. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 20.10.2016 (Portál hlavního města Prahy)