21. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 24.11. 2016 - 1. část (Portál hlavního města Prahy)