23. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 26.1.2017 (Portál hlavního města Prahy)