24. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 23.2.2017 (Portál hlavního města Prahy)