25. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 30.3.2017 (Portál hlavního města Prahy)