30. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 2.11.2017 (Portál hlavního města Prahy)