39. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 6.9.2018 (Portál hlavního města Prahy)

39. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 6.9.2018