4. mimořádné zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 19.10.2017 (Portál hlavního města Prahy)