2. náhradní zasedání 4. mimořádného zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 16.11.2017 (Portál hlavního města Prahy)