4. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 19.2.2015 (Portál hlavního města Prahy)