5. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 26.3.2015 (Portál hlavního města Prahy)