10. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 17.10.2019