15. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 19.3.2020