16. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 16.4.2020