17. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 21.5.2020