18. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 2.7.2020