19. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 10.9.2020 - 1. část