19. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 17.9.2020 - 2. část