1. mimořádné zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 6.6.2019