2. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 13.12.2018