3. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 24.1.2019