9. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 19.9.2019