39. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 6.9.2018