12. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 12.12.2019 (Portál hlavního města Prahy)

12. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 12.12.2019