20. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 15.10.2020