27. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 27.5.2021 (Portál hlavního města Prahy)

27. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 27.5.2021