2. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 23.3.2023