Adresa: 100 00 Praha 10, Pod Strašnickou vinicí 23/623  
Ředitel: Roman Urbanec
Telefon: +420 777 721 741
Fax:
E-mail: info@dumum.cz, Urbanec@dumum.cz
www: http://www.dumum.cz

Dům dětí a mládeže – Dům UM Praha 10 zabezpečuje svoji činnost na 4 pracovištích:

pracoviště Strašnice - Vršovice,  Pod Strašnickou vinicí 23, Praha 10, tel.: +420 777 721 741,
metodik pracoviště Niki Justová

pracoviště Hostivař - Petrovice, Golfová 10/910, Praha 15, tel./fax: 274 862 574,
metodik pracoviště Věra Pištěková

pracoviště Uhříněves - Dubeč, V Bytovkách 803, Praha 22. tel./fax: 274 877 017,
metodik pracoviště Mgr. Markéta Petrová

pracoviště Táborová základna "Vysočina" - tel.: 566 619 233,
vedoucí pracoviště Ivona Fousková


Pravidelná a periodická činnost: práce zájmových útvarů (kroužků, oddílů apod.) scházejících se 1 – 3 x týdně na všech pracovištích /na 1 870 účastníků v 169 ZÚ) ve všech oblastech činnosti (výtvarná činnost, keramika, tanec, hudba, divadlo, sport, turistika, technika a ostatní obory). Realizace pilotního projektu „Partner pro školu“ realizovaném ve spolupráci se ZŠ Kunratice a ZŠ Petrovice.   

Centra pro předškolní děti: celotýdenní dopolední program pro děti ve věku 3 – 6 let v CPD „Domeček“ ve Strašnicích a „CPD“ v Uhříněvsi       

Příležitostné akce: jednorázové příležitostné akce - u příležitosti svátků a zajímavých dní (např. Den Země, Den dětí, Čarodejnice, Vánoce apod.)

Spontánní činnost: zajištění provozu otevřených klubů pro mládež od 11 do26 let na pracovištích Strašnice – klub „Hnízdo“, Hostivař – klub „Chodba“, Uhříněves – klub „803“, zajištění činnosti na víceúčelovém sportovním hřišti ve Strašnicích a herním hřišti v Uhříněvsi. Pravidelné turnaje a další spontánní aktivity v klubu. Kluby jsou vybaveny herním zařízením – kulečníky, fotbálky, šipky, počítačové herny, dataprojektory, televizí apod. V každém klubu je volný prostor pro posezení. Dopolední programy pro rodiče s dětmi na všech pracovištích „Mami kluby“.

Nadstavba kroužků – pravidelné sportovní výkonnostní souteže: sportovní družstva Wizards ve futsalu, florbalu, ledním hokeji, basketbalu, sportovní družstva Start ve florbalu, družstva ČFD v dámě, družstva Streat v tanci. Projekt „Florbal pro všechny“ od začátečníků až po výkonnostní florbal. Účast na turnajích, přehlídkách a soutěžích v ČR a zahraničí.   

Projekty primární prevence negativních jevů: akce „Toulavý autobus“ s podporu MČ Praha 10    

Dětský koutek: zajištění činnosti „Dětského koutku a IC“ na MČ Praha 10

Táborová činnost: letní, jarní, podzimní a zimní tábory v ČR a zahraničí. Týdenní příměstské tábory v Praze. Sportovní soustředění. Rozvoj projektu „Sedmikráska“ – společná činnost rodičů s dětmi.

Výjezdy, výlety: nabídka školních výletů „Tras“ na TZ Tři Studně – Vysočina. Další jednodenní a víkendové výjezdy s různým zaměřením (lyže, voda, kola apod.)

Kurzy: pro dospělé a seniory (keramika, počítače)

Předmětové soutěže MŠMT: ve spolupráci se ZŠ a SŠ organizace předmětových soutěží MŠMT v rámci obvodů Praha 10, 15, 22 v matematice, fyzice, jazycích, programování a dalších

Sportovní soutěže MŠMT, POPRASK: organizace postupových sportovních soutěží v rámci obvodů Praha 10, 15, 22

Sportovní aktivity pro neorganizovanou mládež: turnaje, soutěže, zábavné hry pro neorganizovanou mládež ( netradiční olympiády, amatérská florbalová liga, bodovací turnaje apod.), 

Integrace mentálně a sociálně handicapovaných dětí: Spolupráce na výtvarných a dalších akcích k integraci mentálně postižených v rámci akcí na pracovišti Strašnice – projekt „Čtyřlístek“, v klubu „Studánka“ v Hostivaři integrace tělesně postižených a v rámci integračních akcí společné v programu „Kamarád“integrační víkendové a prázdninové akce s dětskými domovy v České Lípě a Sázavě.

Divadelní ateliér: nově rekonstruovaný volný divadelní prostor v suterénu ve Strašnicích. Spolupracuje se studenty Pražské konzervatoře, DAMU, FAMU a VOŠH, kteří zde zkoušejí a inscenují svou mimoškolní tvorbu, s dramatickými obory DDM Prahy 10 a ochotnickými soubory, hledajícími prostor k realizaci svých projektů. Divadelní sál je vybavený novou světelnou a zvukovou technikou, která nabízí široké možnosti využití. Kapacita divadla je 40 - 50 diváků. Židle lze vyměnit za polštáře nebo cokoli jiného.

Granty a projekty: účast v grantových řízeních vyhlašovaných MČ Praha 10, 22, MHMP. Realizace 2 projektů EU v rámci „Mládež v akci“.

Vztah k historii: akce ve spolupráci s Klubem přátel československého odboje. Netradiční akce s názvem "Assault Course". Účastníci prošli základním vojenským výcvikem, jenž byl inspirován přípravou čs. vojenských jednotek ve Velké Británii v období 2. světové války. Akce má své pokračování i v roce 2011.